Αντικατάσταση παλαιού Διπλώματος

Δικαιολογητικά

1)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
2)ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
3)ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
4)ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
5)ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 30 ΕΥΡΩ