Κατηγορία ΑM

Σας παρέχει το δικαίωμα οδήγησης μοτοσυκλέτας έως 50cc. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του και απαιτείται η συναίνεση του γονέα του.

Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει κατ’ ελάχιστο:

– 21 θεωρητικά μαθήματα του ΚΟΚ
– 11 θεωρητικά μαθήματα σε θέματα μοτοσυκλέτας
– 14 πρακτικά μαθήματα οδήγησης μοτοσυκλέτας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
2)ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
3)ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
4)ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟ
5)ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 60+30+18(15 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
21 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΚ
14 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
10 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ

1)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
2)ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
3)ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
4)ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
5)ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 30+27,02(15 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
12 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
10ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ

1)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
2)ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
3)ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
4)ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
5)ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 30+27,02(15 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
7 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Κατηγορία Α1

Σας παρέχει το δικαίωμα οδήγησης μοτοσυκλέτας έως 125cc ισχύος έως (11kW) ή σχέσεως ισχύος/βάρους έως 0,1 kW/kg. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
(Αν υπάρχει σε ισχύ δίπλωμα προηγούμενης κατηγορίας απαιτούνται μόνο 7 πρακτικά μαθήματα και 2 θεωρίας)

Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει κατ’ ελάχιστο:

– 21 θεωρητικά μαθήματα του ΚΟΚ (εκτός αν ο υποψήφιος διαθέτει ήδη δίπλωμα οδήγησης άλλης κατηγορίας)
– 11 θεωρητικά μαθήματα σε θέματα μοτοσυκλέτας
– 14 πρακτικά μαθήματα οδήγησης μοτοσυκλέτας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
2)ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
3)ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
4)ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
5)ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 30+27,02(15 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
12 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
10 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ

1)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
2)ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
3)ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ
4)ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟ
5)ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 60+30+18(15 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
21 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΚ
10 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ
14 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
2)ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
3)ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ
4)ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
5)ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 30+27,02(15 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
7 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κατηγορία Α2

Σας παρέχει το δικαίωμα οδήγησης μοτοσυκλέτας έως 125cc ισχύος έως (35kW) ή σχέσεως ισχύος/βάρους έως 0,2 kW/kg. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας του.
(Αν υπάρχει σε ισχύ δίπλωμα προηγούμενης κατηγορίας απαιτούνται μόνο 7 πρακτικά μαθήματα και 2 θεωρίας)

Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει κατ’ ελάχιστο:

– 21 θεωρητικά μαθήματα του ΚΟΚ (εκτός αν ο υποψήφιος διαθέτει ήδη δίπλωμα οδήγησης άλλης κατηγορίας)
– 11 θεωρητικά μαθήματα σε θέματα μοτοσυκλέτας
– 14 πρακτικά μαθήματα οδήγησης μοτοσυκλέτας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
2)ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
3)ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
4)ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
5)ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 30+27,02(15 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
12 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
10 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ

1)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
2)ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
3)ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ
4)ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟ
5)ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 60+30+18(15 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
21 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΚ
10 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ
14 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
2)ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
3)ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ
4)ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
5)ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 30+27,02(15 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
7 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κατηγορία Α

Σας παρέχει το δικαίωμα οδήγησης οποιασδήποτε μοτοσυκλέτας ανεξαρτήτως κυβισμού, ισχύος ή σχέσης ισχύος/βάρους. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του.
(Αν υπάρχει σε ισχύ δίπλωμα προηγούμενης κατηγορίας απαιτούνται μόνο 7 πρακτικά μαθήματα και 2 θεωρίας)

Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει κατ’ ελάχιστο:

– 21 θεωρητικά μαθήματα του ΚΟΚ (εκτός αν ο υποψήφιος διαθέτει ήδη δίπλωμα οδήγησης άλλης κατηγορίας)
– 11 θεωρητικά μαθήματα σε θέματα μοτοσυκλέτας
– 14 πρακτικά μαθήματα οδήγησης μοτοσυκλέτας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
2)ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
3)ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
4)ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
5)ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 30+27,02(15 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
12 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
10 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ

1)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
2)ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
3)ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ
4)ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟ
5)ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 60+30+18(15 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
21 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΚ
10 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ
14 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
2)ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
3)ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ
4)ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
5)ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 30+27,02(15 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
7 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κατηγορία Β

Σας παρέχει το δικαίωμα οδήγησης επιβατικών οχημάτων έως εννέα (9) θέσεων (στις οποίες υπολογίζεται και η θέση του οδηγού) και φορτηγών με μικτό βάρος έως 3500kg, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου βάρους έως 750kg. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει κατ’ ελάχιστο:

– 21 θεωρητικά μαθήματα του ΚΟΚ (εκτός αν ο υποψήφιος διαθέτει ήδη δίπλωμα οδήγησης άλλης κατηγορίας)
– 25 πρακτικά μαθήματα οδήγησης αυτοκινήτου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

A)ΕΑΝ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
1)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
2)ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
3)ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
4)ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟ
5)ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 60+30+18(15 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
21 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ
25 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
2)ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
3)ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ
4)ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
5)ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 30+27,02(15 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
18 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1)ΔΥΟ ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
2)ΔΥΟ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
3)ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ
4)ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟ
5)ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 60+30+18+27,02(15 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
21 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΚ
10 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ
25 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
12 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΣ

 Κατηγορία C1 (έως 7500kg)

Σας παρέχει το δικαίωμα οδήγησης φορτηγών με μικτό βάρος έως 7500kg, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου βάρους έως 750kg. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να είναι κάτοχος ισχύοντος διπλώματος Κατηγορίας Β τουλάχιστον. Το δίπλωμα ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσης και στη συνέχεια πρέπει να ανανεώνεται ανά πέντε (5) έτη.

Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει κατ’ ελάχιστο:

– 15 θεωρητικά μαθήματα σε θέματα φορτηγού
– 15 πρακτικά μαθήματα οδήγησης φορτηγού

• Δικαιολογητικά
• Βιβλίο Θεωρίας

Κατηγορία C (απεριόριστα)


Σας παρέχει το δικαίωμα οδήγησης φορτηγών με μικτό βάρος από 3501kg μέχρι το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του εκάστοτε τύπου, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου βάρους έως 750kg. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και να είναι κάτοχος ισχύοντος διπλώματος Κατηγορίας Β τουλάχιστον. Το δίπλωμα ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσης και στη συνέχεια πρέπει να ανανεώνεται ανά πέντε (5) έτη.

Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει κατ’ ελάχιστο:

– 15 θεωρητικά μαθήματα σε θέματα φορτηγού
– 15 πρακτικά μαθήματα οδήγησης φορτηγού

• Δικαιολογητικά
• Βιβλίο Θεωρίας

Για τη μετατροπή διπλώματος Κατηγορίας Γ (έως 7500kg) σε δίπλωμα Κατηγορίας Γ (απεριόριστα) μετά την ηλικία των 21 ετών δεν απαιτούνται άλλα έξοδα ή εξετάσεις.

Κατηγορία D

Σας παρέχει το δικαίωμα οδήγησης λεωφορείων με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου βάρους έως 750kg. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και να είναι κάτοχος ισχύοντος διπλώματος Κατηγορίας Β τουλάχιστον. Το δίπλωμα ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσης και στη συνέχεια πρέπει να ανανεώνεται ανά πέντε (5) έτη.

Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει κατ’ ελάχιστο:

– 15 θεωρητικά μαθήματα σε θέματα λεωφορείου
– 15 πρακτικά μαθήματα οδήγησης λεωφορείου

• Δικαιολογητικά
• Βιβλίο Θεωρίας

Κατηγορία C+Ε

Σας παρέχει το δικαίωμα οδήγησης φορτηγών με μικτό βάρος από 3501kg μέχρι το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του εκάστοτε τύπου, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου ή μεταφοράς επικαθήμενου φορτίου βάρους που ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι κάτοχος ισχύοντος διπλώματος Κατηγορίας Γ. Το δίπλωμα ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσης και στη συνέχεια πρέπει να ανανεώνεται ανά πέντε (5) έτη.

Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει κατ’ ελάχιστο:

– 8 πρακτικά μαθήματα οδήγησης φορτηγού με επικαθήμενο ή ρυμουλκούμενο φορτίο

• Δικαιολογητικά
• Βιβλίο Θεωρίας

Κατηγορία D+Ε

Σας παρέχει το δικαίωμα οδήγησης αρθρωτών λεωφορείων ή λεωφορείων με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου βάρους άνω 750kg και μέχρι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι κάτοχος ισχύοντος διπλώματος Κατηγορίας Δ τουλάχιστον. Το δίπλωμα ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσης και στη συνέχεια πρέπει να ανανεώνεται ανά πέντε (5) έτη.

Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει κατ’ ελάχιστο:

– 8 πρακτικά μαθήματα οδήγησης φορτηγού με επικαθήμενο ή ρυμουλκούμενο φορτίο

• Δικαιολογητικά
• Βιβλίο Θεωρίας