Ανανέωση Διπλώματος Οδήγησης

Τα διπλώματα οδήγησης Κατηγορίας Α, Β και των υποκατηγοριών Α1 και Β1 ισχύουν μέχρι την ηλικία των 65 ετών του οδηγού. Τα διπλώματα οδήγησης Κατηγορίας Β (για οδήγηση επιβατικών οχημάτων δημοσίας χρήσεως), Β+Ε, Γ, Γ+Ε, Δ, Δ+Ε ισχύουν για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης. Μετά την πάροδο των πέντε ετών λήγει ταυτόχρονα η ισχύς και για τις Κατηγορίες Α, Β και οι υποκατηγορίες Α1 και Β1 που τυχόν είναι ενσωματωμένες στο δίπλωμα οδήγησης. Μετά το 65ο έτος ηλικίας του οδηγού, τα διπλώματα οδήγησης πρέπει να ανανεώνονται ανά τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή τελευταίας ανανέωσης.

1)2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
2)ΑΙΤΗΣΗ –ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
3)ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
4)ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟ
5)ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
6)ΔΙΠΛΩΜΑ
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 60+30+18